Lütfen bekleyiniz...

Yurtdışı Eğitim ve PISA Skoru: PISA Nedir?
Danışmanlarımız tarafından ücretiz olarak bilgilendirilmek isterseniz, iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. En kısa sürede danışmanlarımız sizleri arayacaklardır.

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Yurtdışı Eğitim ve PISA Skoru: PISA Nedir?

Yurtdışı Eğitim ve PISA Skoru: PISA Nedir?

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma olarak tanımlanıyor. Modern ve modern zamanların eğitim sisteminin lokomatifi olan PISA platformu aynı zamanda yurtdışı eğitim konusunda ‘gerekli olan asıl eğitimi’ de yansıtarak bir ayna görevi üstlenmiş.

PISA Nedir?

PISA’nın ‘ne olduğuna’ bakmadan önce temel amaçlarına göre kategorilendirecek olursak öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçüyorlar. Ayrıca gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymak olduğunu söyleyebiliriz.

PISA Neyi Ölçer? Yurtdışı Eğitim Konusunda Yeri Nerede?

PISA’da zorunlu eğitimin sonunda zorunlu eğitime devam eden ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının yanısıra, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri ve , öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.

PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

PISA  Hangi Ülkeler ve Kim Tarafından Yürütülüyor?

PISA; kısa adı OECD olan “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü”nün bir eğitim araştırmasıdır. Bu araştırma, OECD Eğitim Direktörlüğü’ne bağlı olan PISA Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Araştırmada kullanılan testlerin ve anketlerin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması, uluslararası raporun hazırlanması gibi işlemler, PISA Yönetim Kurulu gözetiminde belirlenen bir konsorsiyum tarafından yapılır.

Üç ana gösterge alanı, PISA’nın her zaman radarında oldu. Yani, bilim, matematik, okuma. Ortalama performans, okul türüne ve sınıfına bakılmaksızın bir ülkedeki tüm 15 yaşındaki öğrencileri ifade eder. Ülkeler arasında zamanla gerçekleşen ufak farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz kabul edilebilir.

PISA’nın ulusal düzeyde çeviri ve uyarlama işlemlerinin yapılması, araştırmanın uygulanması, analizlerin yapılması ve ulusal raporun hazırlanması gibi işlemler ise araştırmaya katılan her ülkede belirlenen ulusal merkezler tarafından gerçekleştirilmektedir.

PISA Yurtdışında Hangi Okullarda Uygulanıyor?

PISA araştırması kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri, ülkemizde Nisan ayı içerisinde uygulanmaktadır. Araştırmaya katılan ülkelerde; örgün öğretimde kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullar (Ortaokul, Anadolu Lisesi,  Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Çok Programlı Anadolu Lisesi) bu araştırma katılabilir.

Yurtdışında Eğitim Açısından PISA’nın Önemi

Dünya globalleştikçe eğitim de globalleşiyor, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanısıra, uluslar arası düzeyde yurtdıı eğitim için bir konum belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyuluyor. Hal böyle olunca belirli referans noktalarına göre yurtdışı eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesiyle de ön planda. Elbette, son yıllar itibariyle dijitalleşen ve veriye yönelik oluşturulan yeni dünyada, PISA platformu da elektronik ortama taşındı.  2000 ve 2012 yılları arasında tamamlanan beş sınavın her biri kağıt üzerinde yapılmışken 2014 Kasım ve Aralık ayları arasında, İngiltere de dahil olmak üzere, PISA testine katılan 72 ekonomiden 58’inde sınavlar bilgisayar tabanlı olarak gerçekleşti. İlginç bir istatistik; PC üretimi ve teknoloji üretiminde başarılı olan ülkelerin ortalamaları ve başarıları, elektronik PISA sonrasında fazlasıyla artış gözlemlendi

PISA’da Neler Soruluyor? Yurtdışı Eğitim, PISA’yı Nasıl Şekillendiriyor?

PISA,  2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Üçer yıllık dönemler hâlinde uygulanan araştırmaya ülkemiz, ilk kez 2003 yılında katılmıştır. PISA platformunda; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri, şu ana kadar tercih edildi. PISA testi sorularında Testler, öğrencilerin ne kadar iyi bir şekilde çağımızın yerel ve küresel meselelerini inceleyebildiklerini ve ne kadar “fark yaratan kültürel bakış açılarını” anlayabildiklerini ortaya çıkarmak istiyor.

Örnek olarak, küresel ısınmaya ilişkin kanıtların farklı yorumları üzerinden bir soru soruluyor. Soruda, aynı bilgi üzerinden iklim değişikliğini savunan ve karşı çıkan şemalar oluşturuluyor. Katılımcılardan kanıtları analiz etmesi istenir ve bununla birlikte verilerin selektif bir şekilde ya da araştırmanın bulgularının araştırmaya fon sağlayan kişiler tarafından nasıl kullanılabileceğini sorgulamaları isteniyor.

PISA’ya katılan okul ve öğrencilerin seçiminde Yurtdışı Eğitim Programlarında Hangi Yöntemler Kullanılır?

PISA araştırmasına katılacak olan okul ve öğrencilerin seçim işlemi, OECD tarafından spontane bir şekilde yürütülüyor. Öğrenciler, Yapay zeka tabanlı eğitim uygulamasının ardından anket uygulamasına katılıyorlar. Bunun ardından PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaya devam ediliyor. Elbette, yurtdışı eğitim konusunun artık en çok atıf aldığı detaylardan bir tanesi; bilim! Bilimdeki en iyi performans gösteren öğrenciler, alışılmışın dışında ve daha karmaşık fenomenleri ve olayları açıklamak için soyut bilimsel fikirleri veya kavramları kullanabiliyorlar. Matematik alanında, ileri seviye matematiksel düşünme ve akıl yürütme yeteneğine sahiptirler. Okuma becerisinde en iyi performans gösteren öğrenciler, öğrencinin bir metin veya grafikten saklı birkaç bilgiyi bulmasını ve düzenlemesini gerektiren bilgileri alabilir.

 

 

 

Eklenme Tarihi: 2018-05-26 14:57:40