Lütfen bekleyiniz...

YÖK Denkliği ile Yurtdışı Üniversitelerin Tanınması: Nedir, Ne Değildir?
Danışmanlarımız tarafından ücretiz olarak bilgilendirilmek isterseniz, iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. En kısa sürede danışmanlarımız sizleri arayacaklardır.

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

YÖK Denkliği ile Yurtdışı Üniversitelerin Tanınması: Nedir, Ne Değildir?

YÖK Denkliği ile Yurtdışı Üniversitelerin Tanınması: Nedir, Ne Değildir?

Yurtdışında eğitim almaya karar veren öğrenci ve velilerin ilk aklına gelen soru “yurtdışında okuyacağım üniversitenin YÖK denkliği var mı  detayı. YÖK denkliğiyle ilgili uygulamalara geçmeden önce, bu uygulamalarla ilgili genellikle karıştırılan iki önemli başlığı tanımlamak gerekiyor. Kafa karıştıran asıl mevzu ise; YÖK denkliği ile YÖK Tanıma prosedürlerinin her zaman birbiriyle karıştırılıyor oluşu.  YÖK denkliği ve yurtdışı üniversitelerin tanınmasını konu eden bu yazı, YÖK’ün duyurularına göre hazırlanmıştır, dolayısıyla daha kapsamlı ve daha ‘TAM’ bilgi için, YÖK’ün sitesini ziyaret etmenizde fayda var.

Yurtdışı Üniversitelerin YÖK tarafından tanınması: YÖK Tanıma Nedir?

Tanınma üniversiteler ile ilgili bir durumdur. Yurtdışında eğitim alacağınız ülke, üniversite, üniversitenin fiziki, yani kampüs yapısı, akademik kadro yapısı, eğitim uygulamaları vb kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna; daha doğrusu eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına karar verilir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekir. İster yurtdışı üniversite konusunda isterseniz yerel üniversiteler açısından da aynı. Genellikle devlet üniversiteleri ile geçmişi olan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınıyor.

 

Yurtdışı eğitim çerçevesinde okuyacağınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek için YÖK’e dilekçe vermeniz gerekiyor. Titizlikle yazmanız gereken bu dilekçe, YÖK’ün güncel üniversite tanıma kriterlerini içermekle birlikte başvurduğunuz üniversitenin YÖK denkliğini de açık ediyor. Söz konusu dilekçeye adınızı, soyadınızı, telefonunuzu, adresinizi, istenen okulun tam adını (Üniversitenin orijinal, İngilizce adı, Türkçe adı), okulun bulunduğu ülkeyi, şehri,  ilgili bölümün adını, almak istediğiniz eğitim düzeyini (ön lisans, lisans, yüksek lisans) mutlaka yazınız, daha sonra YÖK Denklik Birimi’ne posta ya da kargo ile gönderiniz. Cevap en geç 15 gün içinde dilekçede belirtilen adrese fiziksel olarak postalanır.

YÖK Denklik Nedir? Yurtdışı Üniversiteler Açısından YÖK Denklik Sorunu Var Mı?

Denklik almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir prosedür. Temel olarak bakıldığında, tam olarak anlamı; eğitiminiz boyunca almış olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerik ve yoğunluklarıyla uyumlu olması aranır. Bu uyum ve uygunluk varsa aldığınız diplomaya denklik verilir. Bu uyumun olmaması durumunda ise, eksik görülen dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da denklik sınavına girmeniz istenebilir. Denklik sınavında 100 üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir. Aynı şey, yurtdışı üniversiteler için de gerekli. Yani yurtdışında herhangi bir bölüm okuyup, Türkiye’ye geri döndüğünüz takdirde yine de Türkiye’de üniversite tamamlamanızı isteyebilir. Yani, Türkiye’den de diploma isteyebilirler.

Örnek verecek olursak, yurt dışında YÖK’ün tanıdığı bir Üniversite’de Hukuk bölümü okursanız, mezuniyet sonrası Türkiye’ye döndükten sonra, denklik almak için eksik derslerinizi tamamlamanız gerekir.  Farzı misal;  İngiltere’de okuduğunuz Hukuk, Türkiye’yi ilgilendirmez, daha doğrusu, bizim mevzuatımız ayrıdır, onlarınki ayrıdır.  YÖK, ortak dersleri belirledikten sonra kalan 15-20 civarında bir dersi Türkiye’deki bir üniversitede tamamlamanızı ister.  Bu da  2-3 yılınıza mal olur.  Yurt dışında

Peki, Ya YÖK Yurtdışında Üniversiteyi Tanıyorsa?

YÖK’ün tanıdığı bir Üniversite’de,  makine mühendisliği okuyan bir öğrencinin, aynı şekilde mezun olduktan sonraki denklik başvurusunu YÖK doğrudan tanır, ya da en fazla bir seviye tespit sınavına girmesini talep edebilir.

 Denklik konusunda özellikle Avrupa Birliği süreci ve Bologna süreci ve anlaşması kapsamında önemli gelişmeler olduktan sonra, YÖK’ün bu konudaki tavrı oldukça olumlu yönde ilerleme sağladı.  Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birliğe üye ülkelerde alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Birliğe üye olmayan ama Bologna anlaşması kapsamındaki ülkelerde de – kafkas ülkeleri gibi- diplomaların tanınması ve denklik almasıyla ilgili önemli bir engel böylece, ortadan kalktı. Yani, yeni kararla birlikte yurtdışında okuyan öğrenciler artık denklik konusunda aşılmaz engellerle karşılaşmıyorlar.

YÖK’ün duyurusuna göre, diploma denklik süreçleri şu şekilde işliyor; Ön Başvuru: Başvuru sahibi, e-Devlet veya YÖK-Denklik web sayfası üzerinden denklik ön başvurusunda bulunur.

Başvuru ve Evrak Kontrolü: Yapılan ön başvurunun ardından başvuru sahibinin kendisi veya resmî vekâletnameye sahip vekili tarafından hazırlanan başvuru evrakı, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına getirilerek, evrak sistem üzerinden birebir kontrol edilerek başvuru tamamlanır.

DBYS Kaydı: Başvuru sahibinin, denklik başvurusuna ilişkin her işlemi görebilmesi için dosya, Denklik Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kaydedilir.

Diploma Teyit İşlemleri: Öğrenimin doğruluğunu teyit etmek için ilgili kurumlarla diploma teyit yazışması yapılır ve teyit bilgisinin gelmesi beklenir.

Yurt Dışı Kalış Süresinin Hesaplanması: Öğrenim süresince yurt dışındaki kalış süresi, Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen veriler esas alınarak hesaplanır.

 

Eklenme Tarihi: 2018-05-10 14:13:58