Lütfen bekleyiniz...

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı
Danışmanlarımız tarafından ücretiz olarak bilgilendirilmek isterseniz, iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. En kısa sürede danışmanlarımız sizleri arayacaklardır.

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous tense, konu anlatımı ve detaylı örnekleri yeterince iyi çalışıldığı takdirde yurtdışında eğitim amaçlı katılım sağlayacağınız dersler ve sınavlardan da başarıyla ayrılabilirsiniz. Türkçe’de de sık sık muadilleri kullanılan past perfect continuos tense, yapı olarak geçmişte başlayıp, belirli dönemi kapsayan cümleleri kapsar. Elbette, bununla ilgili cümle anlatımları, konu anlatımı sizlere daha yardımcı olacaktır, lakin öncelikli olarak fiillere ve benzer kurallarına da göz atmak gerekir. Genellikle olumlu ve olumsuz olarak iki ayrı kategoride kullanılır ve –ing takısı ile birlikte had been kurallarıyla kurulur.

Past Perfect Continous Tense Konu Anlatımı: Detaylı!

 Present Perfect Continuous Tense, tamamiyle ve olduğu  gibi geçmişte yaşanan ve belirli bir süreci kapsayan eylemleri anlatmak için kullanılır. Fakat bu zamanın kullanılabilmesi için geçmişte yaşanan ve bir süre devam eden eylemin, başka bir eylemden önce yaşanmış olması gerekir.  “Yapmaktaydım ya da yapıyordum” şeklinde Türkçe'ye tercüme edilebilse de, farklı şekillerde de gelebilir.

Başka bir deyişle, past perfect countinous tense , geçmişte bir eylemin başladığını ve geçmişte yaşanan başka bir eyleme kadar devam ettiğini ifade etmek için kullanılıyor. "20 dakika boyunca" ya da  "bir hafta boyunca" gibi zaman ifade eden kalıplar bu tense ile de kullanılabiliyor. Past perfect continous tensi’in kullanımı Present Perfect Continuous Tense'in kullanımına benzer, lakin bu tense’de anlatılan konu ve eylem bu güne kadar sürmez.

Past perfect continuous tense, daha önce de belirttiğimiz gibi geçmişte yapılmaya başlanmış olan bir eylemin, yine geçmişte yapılmış olan bir başka eyleme kadar devam ettiğini bildiren bir kalıptır. Kullanım açısından Present Perfect Continuous ile aynıdır fakat bahsedilen eylemler geçmişte başlar geçmişte sona erer ve aynı zamanda mantık olarak da farklı detayları yansıtır.

Past Perfect Continous ile Olumlu Cümle Örnekleri

Olumlu cümle yapısı, ağırlıklı olarak olumlu cümleler kurmak için yapmamız gereken şey tüm öznelerden sonra “had been” olarak kullanılan yardımcı fiillerini getirip sonrasında gelen fiile –ing takısı eklemek olacak. Aslında temel olarak bunun üzerine çalışan bir sistem.

Aşağıda Past perfect continuous tensin tüm öznelerle olumlu cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda watch-izlemek fiili kullanılmıştır.

Özne

Yardımcı Fiil+ Fiil + ing takısı Had been watching a Football Game gibi bir örneklendirme ya da,

You + Had been He /She /It/ Ali /Filiz

Had been We Had been You They

Olumsuz Cümle Yapısı Örnekleri

Olumsuz cümleler oluşturmak için yapmamız gereken detay ise tüm öznelerden sonra “had not been” yardımcı fiili getirip sonrasında gelen fiile –ing takısı eklemek olacaktır  Past perfect continuous tense ile birlikte  tüm öznelerle olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde aşağıda sunuyoruz.Bu tabloda,  tabloda izlemek fiili üzerinden past continous tense ( ) parentez içinde ise ilgili yardımcı fiilin kısaltılmış olarak yazılışını verdik.

Hale and Uysal were divorced because Uysal had been cheating her with another woman. Yani, Hale ile Uysal boşandı, Çünkü Hale, Uysal’ı başka birisi ile aldatıyordu.

Bu past perfect contiouns cümle örneği ile birlikte  çiftin boşanmasına sebeb bu aldatma olayının bir süreden beri bir şekilde devam ediyor olması. Burda dikkat edilmesi gereken nokta şu; Hale’nin aldatma eylemini bir süreden beri yapıyor olması.

He failed to pass the exam because he had not been giving his attention. Yani Türkçe olarak ifade edecek olursak; O, bitirme sınavında kaldı, çünkü bir zamandan beri derslere katılmıyordu. Bu örneğimizde de yine bu kişinin bitirme sınavını geçememesinin sebebinin bir süreden beri derslerine dikkatini vermemesiyle ilgili bir durum var ve en önemlisi de ortada bir neden sonuç ilişkisi var.

Past Continuous Tense ve Present Perfect Continuous Farkları Neler?

Past Perfect Continious Tense ile past perfect continous farkları da, bu konunun en can alıcı kısımlarından bir tanesi. Eğer geçmişten bahsettiğimiz bir konuşma esnasında “for five minutes,” “for two weeks” , “since Friday,” “for ten years” ve benzeri gibi bir zaman dilimi belirtilmez ise Past Continuous tense kullanılır. Buna karşın burda dikkat edilmesi gereken nokta harhangi bir cümleyi  Past Continuous tense ile yada  Present Perfect Continuous tense ile kurmak ortaya anlam ya da genel cümlede anlam farkı çıkartır.

Present perfect continous tense, adından da anlaşılacağı üzre geçmişte yaşanmış, bugüne kadar da devam eden bir süreci anlatır.  Yani, had been yerine have been kullanılarak geçmişten bugüne ve sonrasına anlatım yapılır.

Yukarıda anlattığımız anlamların yanısıra;  Pasta continous tense ile birlikte, eğer geçmişte yapılan bir eylemle ilgili, bir etki söz konusu.

Bu iki tense arasındaki en büyük farkı ortaya koyabilecek örneklendirilmiş cümle şu olabilir;

You had been running before it began snow. Şu anlama geliyor; iki farklı eylemimiz var. Önce koşu yapılması ve ardından kar yağması. Kar yağmadan önce koşu yapılıyordu. Ardından kar yağışı başlamış. Yani, koşuda da bir süreklilik var ve bunu vurguladık.

Eklenme Tarihi: 2018-07-02 13:05:15